Sàn gỗ tự nhiên tại nhà anh Tân – Tiên Lãng, Hải phòng